Hur du kan rapportera djurmisshandel

Djurrätt och lagstiftning

Djurmisshandel är ett allvarligt problem som påverkar både djurens välmående och samhällets moral. Om du misstänker eller bevittnar djurmisshandel, är det viktigt att agera snabbt och korrekt för att säkerställa att djuren får den hjälp de behöver. Här får du en enkel och praktisk guide om hur du kan rapportera djurmisshandel.

Vad är djurmisshandel?

Djurmisshandel inkluderar alla typer av handlingar som skadar eller orsakar lidande för djur. Det kan vara fysisk misshandel, försummelse, eller att utsätta djur för farliga situationer. Exempel på djurmisshandel är att slå ett djur, inte ge tillräckligt med mat eller vatten, eller att hålla djur i trånga och ohygieniska utrymmen.

Tecken på djurmisshandel

För att kunna rapportera djurmisshandel behöver du först kunna identifiera tecknen. Här är några vanliga indikationer på att ett djur kan vara utsatt för misshandel:

 1. Fysiska skador: Sår, blåmärken, frakturer eller andra synliga tecken på fysisk skada.
 2. Dålig hygien: Djuret är smutsigt, har tovig päls eller infekterade sår.
 3. Undernäring: Djuret är magert, har matt päls eller verkar svagt.
 4. Rädsla eller aggressivitet: Djuret är extremt skyggt eller aggressivt mot människor.
 5. Ovanliga beteenden: Stereotypa beteenden som att gå i cirklar, självskada eller överdrivet slickande.

Vad ska du göra om du misstänker djurmisshandel?

Att veta vad du ska göra om du misstänker djurmisshandel kan göra stor skillnad för djuret i fråga. Här är stegen du bör följa:

 1. Observera och dokumentera: Notera detaljer om djuret och situationen. Ta bilder eller videor om möjligt.
 2. Säkra bevis: Försök att samla in så mycket information som möjligt, såsom tid och plats för händelsen.
 3. Kontakta rätt myndighet: Rapportera till rätt myndighet beroende på situationen. Det kan vara polisen, länsstyrelsen eller en djurskyddsorganisation.
 4. Var anonym om nödvändigt: Om du känner dig osäker eller hotad, kan du välja att rapportera anonymt.

Så här rapporterar du djurmisshandel

Det är viktigt att veta vart du ska vända dig för att rapportera djurmisshandel. Här är några alternativ:

1. Polisen

Polisen är ofta den första instansen som kan agera snabbt, särskilt om det rör sig om akut djurmisshandel. Ring 112 vid nödsituationer eller 114 14 för icke-akuta fall.

2. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddsärenden i Sverige. Du kan hitta kontaktuppgifter till din lokala länsstyrelse på deras hemsida och anmäla direkt via telefon eller deras webbformulär.

3. Djurskyddsorganisationer

Många djurskyddsorganisationer som Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige tar emot anmälningar om djurmisshandel och kan hjälpa dig vidare. De har ofta egna telefonlinjer eller anmälningsformulär på sina hemsidor.

Vad händer efter att du har rapporterat?

När du har gjort en anmälan kommer myndigheterna att utreda fallet. Här är några steg de kan ta:

 1. Inspektion: En inspektör kan besöka platsen för att kontrollera djurets tillstånd.
 2. Åtgärder: Om misshandel bekräftas kan djuret omhändertas och placeras i ett säkert hem.
 3. Rättsliga åtgärder: De ansvariga kan åtalas och dömas för djurplågeri.

Vanliga frågor om att rapportera djurmisshandel

Kan jag vara anonym?

Ja, du kan välja att vara anonym när du rapporterar djurmisshandel. Detta kan vara särskilt viktigt om du känner dig rädd för repressalier.

Vad händer om jag rapporterar felaktigt?

Det är alltid bättre att rapportera om du misstänker djurmisshandel, även om det visar sig vara falskt alarm. Myndigheterna är vana vid att hantera sådana situationer och kommer att bedöma varje fall noggrant.

Vad kan jag göra för att förebygga djurmisshandel?

Att sprida kunskap om djurs rättigheter och hur man tar hand om djur är ett viktigt steg. Du kan också stödja djurskyddsorganisationer och vara en god förebild för andra.

Exempel på framgångsrika fall

Det finns många exempel på djur som har räddats tack vare att någon rapporterat misshandel. Till exempel:

 • Katten Felix: En granne rapporterade att Felix var instängd i en lägenhet utan mat och vatten. Tack vare en snabb insats från polisen kunde Felix räddas och adopteras av en kärleksfull familj.
 • Hunden Bella: Bella var bunden ute i alla väder och fick aldrig komma in. Efter att en förbipasserande rapporterat situationen, omhändertogs Bella och lever nu lyckligt hos en ny ägare.

Hur du kan hjälpa till att sprida medvetenhet

Utöver att rapportera djurmisshandel kan du göra mycket för att hjälpa till att sprida medvetenhet om djurs rättigheter:

 • Dela information på sociala medier: Hjälp till att sprida information om hur man rapporterar djurmisshandel.
 • Stödja djurskyddsorganisationer: Donera eller volontärarbeta för organisationer som arbetar för att skydda djur.
 • Utbilda andra: Prata med vänner och familj om vikten av att behandla djur väl och vad man ska göra om man misstänker misshandel.

Djurmisshandel: Hjälp djuren genom att agera

Djurmisshandel är ett allvarligt problem, men genom att agera snabbt och korrekt kan du hjälpa till att skydda våra fyrbenta vänner. Kom ihåg att varje rapport kan göra en stor skillnad. Genom att följa stegen i denna guide och sprida kunskap om hur man rapporterar djurmisshandel, kan vi tillsammans skapa en tryggare miljö för alla djur.

Att veta vad man ska göra och att faktiskt ta steget att rapportera kan rädda liv. Djurens välmående ligger i våra händer, och tillsammans kan vi göra världen lite bättre för dem.

Lämna en kommentar

Husdjur och trygghet

Vår hemsida är dedikerad till att ge dig den bästa informationen och råden om hur du kan hålla dina husdjur säkra och lyckliga. Vi täcker allt från säkerhetsåtgärder mot smällare till hälsa och välmående, träning och beteende, rasbeskrivningar och mycket mer. Vi strävar efter att vara din främsta källa för pålitlig information och användbara tips som kan förbättra ditt husdjurs livskvalitet.

Kontakt

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär på vår kontaktsida. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa till med alla dina frågor och funderingar om husdjur och deras trygghet. Vårt team är här för att ge dig stöd och den information du behöver för att säkerställa att ditt husdjur mår bra och är tryggt.