Sekretesspolicy för vår hemsida

För ett tryggt och lyckligt husdjursliv

Välkommen till Husdjur och Trygghet. Vi värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår hemsida. Genom att besöka och använda vår hemsida samtycker du till att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, inklusive när du besöker vår hemsida, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, kontaktar oss via kontaktformuläret eller interagerar med oss på sociala medier. De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • IP-adress
 • Webbläsartyp och version
 • Sidor du besöker på vår hemsida
 • Datum och tid för dina besök

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster
 • Svara på dina frågor och förfrågningar
 • Skicka nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation
 • Personalisera din upplevelse på vår hemsida
 • Analysera trafik och användarbeteenden
 • Förhindra bedrägerier och skydda vår hemsida
 • Uppfylla lagliga krav och skyldigheter

Delning av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock dela dina uppgifter med betrodda partners och tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster, inklusive:

 • Webbhotell och IT-tjänsteleverantörer
 • E-postmarknadsföringstjänster
 • Analys- och marknadsföringsverktyg
 • Betalningsprocessorer

Dessa tredje parter är skyldiga att skydda dina personuppgifter och får endast använda dem i enlighet med våra instruktioner.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, stöld eller missbruk. Dina uppgifter lagras på säkra servrar och endast behörig personal har åtkomst till dem. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy eller så länge som krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör
 • Återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen baseras på samtycke

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies och liknande teknologier för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, analysera trafik och tillhandahålla anpassade annonser och innehåll. För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Tredjepartswebbplatser

Vår hemsida kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretesspraxisen på dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyerna på dessa webbplatser innan du tillhandahåller dina personuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med en uppdaterad policyversion. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna sida för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på vår kontaktsida. Vi är här för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor du kan ha om vår användning av dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet.

Internationella överföringar av personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen samlades in. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land. När vi överför dina personuppgifter till andra länder, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande dataskyddslagar.

Barns integritet

Vår hemsida är inte avsedd för barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan verifierbart föräldrasamtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera denna information från våra register.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Dessa åtgärder inkluderar tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsrutiner och riktlinjer för att säkerställa att dina uppgifter är säkra.

Användning av sociala medier

Vår hemsida kan innehålla sociala mediefunktioner, såsom delningsknappar och inbäddade innehåll från sociala medieplattformar. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och vilken sida du besöker på vår hemsida, och kan ställa in en cookie för att möjliggöra korrekt funktionalitet. Din interaktion med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för den sociala medieplattform som tillhandahåller funktionen.

Samtycke och återkallande av samtycke

Genom att använda vår hemsida och tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till insamling, användning och delning av dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de angivna kontaktuppgifterna. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades.

Slutsats

Vi på Husdjur och Trygghet är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Genom att följa denna sekretesspolicy och gällande dataskyddslagar strävar vi efter att ge dig en trygg och tillförlitlig användarupplevelse. Tack för att du använder vår hemsida och för att du litar på oss med din information.

Husdjur och trygghet

Vår hemsida är dedikerad till att ge dig den bästa informationen och råden om hur du kan hålla dina husdjur säkra och lyckliga. Vi täcker allt från säkerhetsåtgärder mot smällare till hälsa och välmående, träning och beteende, rasbeskrivningar och mycket mer. Vi strävar efter att vara din främsta källa för pålitlig information och användbara tips som kan förbättra ditt husdjurs livskvalitet.

Kontakt

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär på vår kontaktsida. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa till med alla dina frågor och funderingar om husdjur och deras trygghet. Vårt team är här för att ge dig stöd och den information du behöver för att säkerställa att ditt husdjur mår bra och är tryggt.